Adıyaman Kent Konseyi düzenlediği programla intihar vakalarına dikkat çekti

AIMG_8255

Toplumu derinden etkileyen ve infiale sebep olan intihar vakalarına dikkat çekmek maksadıyla Adıyaman Kent Konseyi tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muhtarlara, Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarına ve kurum müdürlerine yönelik olarak düzenlenen programın ilkine Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, merkez mahalle muhtarları ile çok sayıda STK başkanı ve temsilcisinin yanı sıra bazı kurum müdür ve temsilcileri katıldı.

Toplumda yaşanan intihar vakalarına dikkat çekmek için “İnsanın İflası: İntihar” konulu önleme ve farkındalık amaçlı gerçekleştirilen programın açış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel amaçlarının konuşulmaktan ve gündeme getirilmekten çekinilen intihar gerçeğine ve bu anlamda alınabilecek tedbirlere dikkat çekmek olduğunu söyledi. Programı, insanlarla muhatap olmaları bakımından muhtarlara, STK temsilcilerine ve kurum müdürlerine yönelik yaptıklarını ve bunun devamının geleceğini belirterek, katılımcılara ve sunumu yapacak uzmanlara ayrı ayrı teşekkür etti.

Uzman Psikolojik Danışman Abdulkerim Işık, Hangi tür eylemlerin intihar olarak ele alınabileceği konusunda kriterleri sıralayarak, intiharın nedenleri, farkındalık oluşturma ve önleme başlığı altında intiharın olgusu, tanımı, temel boyutları bakımından farklı davranışlardaki kategorileri, risk grubu, süreci, bilinen bazı yanlış ve doğrular, pratik öneriler ve müdahale konularında bilgiler paylaştı.

Psikiyatrist Dr. Sema Sağlam da “Adıyaman ilinde intihar ve farkındalık” başlığı ile yaptığı sunumda “İntiharların farklı sıklıklarla da olsa bütün toplumlarda görülen ve toplumları derinden etkileyen bir problemdir. Bu eylem sadece ruhsal süreç olmayıp, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleri olan bir olgudur. Bireysel, ailesel ve toplumsal düzeydeki olumsuz etkileri ve ne kadar çok kişiyi etkilediği göz önüne alındığında intihar bir halk sağlığı sorunudur ve önlenebilir.” İfadelerine yer verdi. Psikiyatrist Dr. Sema Sağlam, intiharın patolojik bulguları ve Adıyaman örnekleri ve neler yapılabilir sorusunun cevapları üzerinde de durarak verilerle desteklenen bilgileri aktardı.

Dr. Sağlam ayrıca, intihar girişim nedeni olarak, erkeklerde sırasıyla psikolojik bunalım, ekonomik nedenler ve ailesel sorunlar; Kadınlarda ise ailesel sorunlar, psikolojik bunalım, sağlık sorunlarının önemli bulunduğunu ifade etti ve sonuç olarak şunları söyledi: “Adıyaman’daki intihar girişim vakalarında, kadınlar belirgin bir şekilde ön plana çıkmıştır. Bu durum, il genelinde zayıf bir sosyal konuma sahip kadınların, ilin sosyokültürel ortamında meydana gelen değişimlerden erkeklere göre daha fazla etkilendiklerini göstermektedir.”

Program sonunda katılımcıların soru ve görüşlerine yer verildi.

IMG_8269

IMG_8264

IMG_8265

IMG_8317