Adıyaman Kent Konseyi Genel Kurul Duyurusu

ADIYAMAN KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan Kent Konseyi Yönetmeliği gereği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası oluşacak olan Adıyaman Kent Konseyi’nin 4. Dönem genel kurul süreci ve üyelerinin belirlenmesi çalışmaları başlamıştır.

Adı geçen yönetmeliğin 8. Maddesine istinaden; Adıyaman merkez belediye sınırları içinde kurulu bulunan dernek ve teşekküller müracaatları halinde Adıyaman Kent Konseyi’nin genel kurul üyesi sayılacaktır.

Bu bağlamda;

4.Dönem genel kurulu 22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 14.00’te Belediye Konferans Salonunda yapılacağından; Adıyaman Kent Konseyi genel kurulunun üyesi olmak isteyen ve kuruluşunu en son 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle tamamlamış olan dernek ve teşekküllerin en geç 18 Haziran 2019 Salı gününe kadar yazılı bir dilekçe ile Adıyaman Kent Konseyi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adıyaman kamuoyuna saygı ile duyurulur.

(NOT: başvurular şahsen yapılacaktır)

Adıyaman Kent Konseyi Başkanlığı