Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi

keko 09102017

Kent Konseyi binasında gerçekleşen ve yoğun gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda kenti ilgilendiren sorunlar ana başlıklar halinde ele alınarak bunlarla ilgili eleştiri ve öneriler dile getirildi.

Toplantıda, genelde yılların getirdiği birikimle müzminleşen ama çözüm noktasında bir türlü sonuca gidici çabalar ortaya konmayan sorunlar karşısında bir yol haritası belirlenmeye çalışıldı.

Görüşülen ana başlıkların belirli bir sıralama içerisinde ve her ay birisini ele alacak şekilde gündeme getirilmesi, bu konu ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılarak konuya/soruna dikkat çekilmesi fikrinin ağır bastığı toplantıda ilk olarak gençlik konusunun ele alınması kararlaştırıldı.

Şehrimizde yaşayan gençlerimizi tehdit eden ve onların sağlıklı gelişmesinin önünde en büyük engel olan sorunlar üzerinde çalışılarak ele alınacak. Madde bağımlılığından, ahlaki bozulmaya, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarından ve eğitime kadar birçok önemli başlıklar, komisyon marifetiyle hazırlanacak çalışmalar ile kamuoyu ve yetkililerce paylaşılacak.