Deprem çalıştayımız başladı

20200221_142535

Adıyaman Kent Konseyi olarak; olası bir depremde şehrimizin hazır olup olmadığı, mevcut durumun ve yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi, bu konudaki ilgili uzman görüşlerinin alınarak tespit ve öneriler oluşturulması amacıyla düzenlediğimiz çalıştay başladı.

İlimiz için önem ve aciliyet arz eden bu konuda, ortak akıl ve ortak tavır anlayışı çerçevesinde, istişari ve tavsiye nitelikli bu çalışmamızın sonunda çıkacak sonuçlar ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

Konu ile ilgili resmi, sivil ve mesleki kurum ve kuruluşların davet edildiği çalıştayımıza katkı ve katılım sağlayan kurumlarımıza ve temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

20200221_143703

20200221_143724a