Kent Estetik Kurulu‘nun kurulmasını önemli ve zaruri görmekteyiz

WhatsApp Image 2017-12-13 at 10.31.13

Adıyaman Kent Konseyi’nin 04.12.2017 tarihinde yapmış olduğu Yürütme Kurulu toplantısında görüşülen gündem konularından biri de Kent Estetik Kurulu olmuştur. Daha modern, daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için estetik de mutlaka gözönüde bulundurulması gereken konulardandır. Buradan hareketle şehrimizde belediyemiz bünyesinde de Kent Estetik Kurulunun oluşturulması yönünde yürütme kurulumuzdan çıkan tavsiye kararı aşağıdaki metinle Adıyaman Belediyesi’ne ilettik.

Bilindiği üzere; Kent Estetik Kurulları, genel olarak yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlarda; şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları geliştirmek; bu bağlamda, meydan, bulvar, cadde, ana yollar ve sokaklara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlerine dönük bina cepheleri ile örnek kent mekânları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için hazırlanan projeleri, uygulamaları, müracaatları incelemek, görüş bildirmek ve karar vermek, görüntü kirliliğine yol açan yapılar ile bu yapıların çevresinde farklı amaçlarla kullanılan her türlü donatım, tanıtım ve düzenleme elemanlarının estetik ve işlevsel hedeflere uygun olarak seçilmesi, ilan, reklam ve tanıtım elemanları ve aktivitelerin kentte görüntü kirliliği oluşturmasını engellemek gibi görevleri ifa üzere kurulurlar.

Yeni Türkiye yolunda yeni bir heyecanla yeni bir anlayışla Adıyaman’ımızı yeni ufuklara taşımak” vizyonuyla çıkılan yolda şehrimizin estetik ve güzellik açısından da daha yaşanabilir olması insana verilen değerin göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 27 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şehircilik Şurasındaki konuşmasında “Güzellik ve estetik arayışının insanın özünde var olan hasletler” olduğunu söylemiş ve devamında şu ifadelerle güzellik ve estetiğe dikkat çekmiştir:

Medeniyet kavramının, insanların bir arada yaşadıkları şehirleri ve o şehirleri anlamlı kılan yapıları da ifade eden, geniş bir anlam dünyası vardır. Gerçekten de insan, doğanın çehresini değiştirebilecek müdahaleler yapma bilgisine ve iradesine sahip âlemdeki tek varlıktır. Şayet bu müdahale güzele, iyiye, hayırlıya ulaşma yönünde olursa, insan, Allah’ın yeryüzündeki halifeliği vasfına uygun davranmış olur. Aksi yönde hareket ederse, bu Allah’la ‘haşa’ yarışma yolunu açar ki, o yolun sonu hem insanın hüsranıdır, hem de dünyanın mahvıdır. Batı medeniyeti, büyük ölçüde, işte bu ikinci yolda ilerlediği için, sahip olduğu devasa üretim ve inşa kapasitesine rağmen, insanların mutluluğuna aynı oranda katkıda bulunamıyor. Hâlbuki bizim medeniyetimizde şehir, daha doğrusu binalar, sokaklar, mahalleler, insanın yaratıcısına yönelişinin simgeleridir, öyle olmak zorundadır.

Tüm bunlardan hareketle Adıyaman Belediyemizce Kent Estetik Kurulu‘nun kurulmasını önemli ve zaruri görmekteyiz.

Bu amaçla alınan tavsiye kararın Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere Adıyaman Belediye Başkanlığına sunulmasına Kent Konseyi Yürütme Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.