Kent Konseyi ilimizdeki uyuşturucu sorununa dikkat çekti

WhatsApp Image 2020-02-20 at 14.59.10f

İlimiz okullarında görev yapan rehber öğretmenlere yönelik yapılan programda, Adıyaman’ın uyuşturucu ve bağımlılık risk haritası değerlendirildi.

Adıyaman Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Kent Konseyi işbirliği ve Adıyaman Kent Konseyi organizasyonu ile gerçekleştirilen programda Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bekir Kocadaş tarafından hayata geçirilen “Uyuşturucu Suçları ve Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Haritası” projesinin tanıtım sunumu yapıldı.

Üniversite Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, RAM Müdürü Cebrail Çirkin, rehber öğretmenler ve Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Uyuşturucu madde kullanımı, suç, gençlik, uyuşturucunun toplumsal etkileri, uyuşturucu kullanma yaşı ve bu tehdidin önüne geçmek için alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı  programda, çağdaş toplumlarda bireyleri özellikle de çocukları ve gençleri tehdit eden en önemli sorunlardan birine parmak basıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Tuğba Gücenmez, bağımlılık, bağımlılığın sosyolojik ve psikolojik etkileri ile iyileşme sürecinden bahsetti.

Gücenmez, “Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak tanımlanır. Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşları düşmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olur.” dedi.

Doç. Dr. Kocadaş, “Ciddi Bir Tehditle Karşı Karşıyayız”

WhatsApp Image 2020-02-20 at 14.59.10g “Adıyaman Uyuşturucu Suçları ve Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Haritası” projesinin içeriğine değinen Doç. Dr. Bekir Kocadaş ise, uzun süren bir araştırma döneminin ardından teorik ve pratiğin bir araya geldiği önemli bir çalışma hazırladıklarını vurguladı.

Kocadaş, “Adıyaman Uyuşturucu Suçları ve Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Haritası” araştırması uzun bir hazırlık döneminden sonra proje haline getirilerek, teorik ve uygulama aşamalarından oluştu. Projede suç, gençlik, uyuşturucu madde bağımlılığı ve risk ile risk haritası konuları ele alınmıştır. Araştırmanın nicel verileri Adıyaman’ın 33 mahallesinde yapılan anketler sonucu elde edilmiştir. Nitel veriler ise bu 33 mahallenin muhtarları, okul müdürleri, rehberlik öğretmenleri ve mahalle polisleri ile yapılan mülakatlardan elde edilmiştir..” dedi.

“Sorunu Ortaya Çıkaran Sosyal Nedenleri Araştırmalıyız”

Uyuşturucu ve bağımlılık konusunda ortaya çıkan sorunların sosyal nedenlerinin araştırılması gerektiğine vurgu yaparak proje hakkında bilgi veren Kocadaş şunları söyledi: “Suç, toplumları içten içe çökerten, bütünlüğünü sarsan, toplumda güvenilmezliklerin artmasına sebep olan bir olgudur. Uyuşturucu madde bağımlılığı çağdaş toplumlarda bireyleri özellikle de çocukları ve gençleri tehdit eden en önemli sorundur. Bu sorunun önemli olmasının sebeplerinin başında toplumların gelecek kuşaklarını tehdit etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sorunu hafife alan toplumlar açıkça intihar ediyor demektir. Tabi ki böyle bir duruma hiçbir toplum düşmek istemez. Bunun için de olanca güçleriyle bu sorunun üstesinden gelmek için samimi olarak mücadele etmek gerekir. Fakat yapılan mücadeleler hiçbir zaman yeterli olmamaktadır. Zira, bu zehri pazarlayanlar hep bir adım önde giderler. Alınan tedbirler yeterli olamıyor. Suç çeteleri ve bu zehri pazarlayan suç baronları her zaman kolayca kontrol de edilemiyor. Mücadeleyi zorlaştıran pek çok ekonomik, sosyal ve siyasal sebep vardır. Öncelikle bu sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için de sorunu ortaya çıkaran sebeplerin neler olduğunun objektif olarak tespit edilmesi, samimi ve ciddi bir mücadelenin ortaya konması gerekir. Araştırmamızın uygulama safhasında bu meseleyle ilgili olanların sorunu ne kadar samimi ve ciddi gördüklerini gözlemleme imkânı da bulduk. Bir toplumda ortaya çıkan sosyal bir sorunun taraflarının sorunun çözümüne dair samimiyetleri ve ciddiyetleri aslında her şeyi belirlemektedir. Risk haritası toplumsal sorunların tespitinde ve çözülmesinde önemli olanaklar ya da imkânlar sunabilir. “Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Haritası Projesi”, çalışma alanını tek bir sosyal olguya; uyuşturucu suçlarına odaklamış bir projedir. Adıyaman ilinde uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu suçları üzerinde etkili olan toplumsal faktörlerin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu proje, gelecekte yapılacak olan sosyal risk haritalarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Projenin amacı mahalle düzeyinde riskli alanların belirlenmesini sağlamak, bu risklerin oluşmasına zemin hazırlayan sebepleri bilimin ışığında ortaya koyabilmektir. Uyuşturucu suçları son zamanlarda toplumumuzu çok yakından meşgul etmektedir. Özellikle belirli yaş grubundaki çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan koruyabilmek için yapılması gerekenleri de belirlemek gerekir. Bunun için de her kent kendine ait bir risk haritası oluşturmalı ve çalışmalarını bu çerçevede yürütmelidir.” şeklinde konuştu.

Programın ardından katılımcılara, Doç. Dr. Bekir Kocadaş’ın hazırladığı “Uyuşturucu Suçları ve Uyuşturucu Bağımlılığı Risk Haritası” adlı kitap takdim edildi.

WhatsApp Image 2020-02-20 at 14.59.10b

WhatsApp Image 2020-02-20 at 14.59.10a

WhatsApp Image 2020-02-20 at 14.59.10f

WhatsApp Image 2020-02-20 at 14.59.10g

WhatsApp Image 2020-02-20 at 14.59.10c