Tavsiye Kararlar

Adıyaman Kent Konseyi Yeni Dönem Tavsiye Kararları

07.01.2020 tarihli kararlar:

Şehrimizin yararına olacağını düşündüğümüz aşağıdaki kararlarımızı belediye meclisimize öneri olarak sunuyoruz.

 1. Adıyaman Belediyesi bünyesinde Kent Estetik Kurulunun kurulması:

Kent estetik kurulları; Genel olarak yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlarda; şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları geliştirmek; bu bağlamda, meydan, bulvar, cadde, ana yollar ve sokaklara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlerine dönük bina cepheleri ile örnek kent mekânları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için hazırlanan projeleri, uygulamaları, müracaatları incelemek, görüş bildirmek ve karar vermek, görüntü kirliliğine yol açan yapılar ile bu yapıların çevresinde farklı amaçlarla kullanılan her türlü donatım, tanıtım ve düzenleme elemanlarının estetik ve işlevsel hedeflere uygun olarak seçilmesi, ilan, reklam ve tanıtım elemanları ve aktivitelerin kentte görüntü kirliliği oluşturmasını engellemek gibi görevleri ifa üzere kurulurlar.

 1. Şehir içi toplu taşıma hatlarından olan KOLEJ dolmuş hattının isminin PERRE olarak değiştirilmesi şehrimize tarihi ve kültürel yönden farkındalık oluşturacaktır. Bu önerimiz önceki belediye yönetiminde mecliste görüşülüp karara bağlanmasına rağmen hayata geçirilememiştir.
 2. Zengin bir kültüre sahip ilimizin değerlerini korumak, tanıtmak ve geleceğe taşımak adına şehrimizde Kent Müzesi’ne çok ciddi bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.
 3. Şehrimizde trafiği rahatlatmak adına ihtiyaç hissedilen alanlarına Mekanik katlı otopark, Asansörlü tam otomatik katlı otopark, Döner katlı otopark sistemi gibi alternatifli otopark türlerinden uygun olanlarının yapılmasını yararlı olacaktır.
 4. Şehrimizin kaldırım işgallerinin yanı sıra bazı esnaflardan kaynaklı ses ve koku kirliliğinin de şehrimize yakışmamakta dolayısıyla köklü ve kalıcı tedbirlerin alınmasını zaruri kılmaktadır.
 5. Şehrimizde tarihi değere haiz bina yok denecek kadar azdır. Bunlardan bir tanesi Mara Mahallesinde Keleş Konağının yaklaşık 100 m. Güney batısındaki sokakta bulunan tarihi ve orijinal evdir. Bu binanın belediyemizce kültür turizmimize kazandırılması, sosyal alan ya da gerekirse tematik müze haline getirilmesini kültürümüz açısından önemli görmekteyiz.
 6. Şehrimizde yön levhaları yıpranmış ve yetersizdir. Bunların yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması, güzel bir görünüme kavuşmaları şehir estetiği bakımından önemlidir.
 7. Şehrimizdeki yeşil alanların artması ve aidiyet duygusunun gelişmesi bakımından yeni evlenen (nikâh kıydıran) her çift için belirlenecek alana fidan dikiminin sağlanması ve isimlerinin de bir şekilde asılmasının şehrimize farkındalık oluşturmak bakımından etkili olacağını düşünüyoruz.

Gençlik Çalışma Grubunca önerilmiş Yürütme Kurulunca kabul edilerek Belediye Başkanlığına yazılı iletilen tavsiyeler:

 1. Gençlik İndirimi

Belediye otobüslerinde öğrenci indirimi yerine gençlik indirimi ibaresinin kullanımı. 30 yaş altı bireylerin öğrenci indirimi yerine kullanılan ücretten faydalanması. Bu sistemin oluşması Türkiye’de ilk olan “genç dostu şehir” statüsünü belediyemize kazandırarak ulusal basında dikkat çekecek hal alır. Uluslararası kuruluşlar da (UNICEF, UNESCO, BM) belediyelere verilen hibe durumlarında belediyemize öncelik sağlar.

 1. Altınşehir Mahallesinde Çamaşırhane

Altınşehir Mahallesinde üniversite öğrencilerinin kullanabileceği cüzi/uygun fiyat tarifesinin olduğu bir çamaşırhanenin kurulması. Bu şekilde, şehrimizde öğrenim gören öğrencilerimize kolaylık sağlayarak günlük yaşamları daha kaliteli hale getirilebilir.

 1. Gençlik Festivali

Adıyaman Perre Antik Kenti’nde atölye, konser ve yarışmaların olduğu “Adıyaman” temalı bir Gençlik Festivalinin düzenlenmesi.

 1. Tematik Otobüsler

Girişimcilik, sinema, tarih, kültür, sanat, çocuk eğitimi gibi farklı alanlara uygun tema ve donanım içeren otobüslerle çocuklara ve gençlere farklı bir ortam oluşturması. Belediyemizin Atıl Durumdaki Otobüsleri Kullanılabilir.

 


4 Aralık 2017 günü toplanan Yürütme Kurulunda oybirlliği ile alınan ve Belediyemizce kurulması önerilen “Kent Estekik Kurulu”nun kurulması ile ilgili 6 Aralık 2017 tarihinde yazılı olarak iletilen tavsiye kararımız:

Belediye Başkanlığına

                        Adıyaman

Adıyaman Kent Konseyi’nin 04.12.2017 tarihinde yapmış olduğu Yürütme Kurulu toplantısında görüşülen gündem konularından biri de Kent Estetik Kurulu olmuştur.

Bilindiği üzere; Kent Estetik Kurulları, genel olarak yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlarda; şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları geliştirmek; bu bağlamda, meydan, bulvar, cadde, ana yollar ve sokaklara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlerine dönük bina cepheleri ile örnek kent mekânları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için hazırlanan projeleri, uygulamaları, müracaatları incelemek, görüş bildirmek ve karar vermek, görüntü kirliliğine yol açan yapılar ile bu yapıların çevresinde farklı amaçlarla kullanılan her türlü donatım, tanıtım ve düzenleme elemanlarının estetik ve işlevsel hedeflere uygun olarak seçilmesi, ilan, reklam ve tanıtım elemanları ve aktivitelerin kentte görüntü kirliliği oluşturmasını engellemek gibi görevleri ifa üzere kurulurlar.

Yeni Türkiye yolunda yeni bir heyecanla yeni bir anlayışla Adıyaman’ımızı yeni ufuklara taşımak” vizyonuyla çıkılan yolda şehrimizin estetik ve güzellik açısından da daha yaşanabilir olması insana verilen değerin göstergesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 27 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şehircilik Şurasındaki konuşmasında “Güzellik ve estetik arayışının insanın özünde var olan hasletler” olduğunu söylemiş ve devamında şu ifadelerle güzellik ve estetiğe dikkat çekmiştir:

Medeniyet kavramının, insanların bir arada yaşadıkları şehirleri ve o şehirleri anlamlı kılan yapıları da ifade eden, geniş bir anlam dünyası vardır. Gerçekten de insan, doğanın çehresini değiştirebilecek müdahaleler yapma bilgisine ve iradesine sahip âlemdeki tek varlıktır. Şayet bu müdahale güzele, iyiye, hayırlıya ulaşma yönünde olursa, insan, Allah’ın yeryüzündeki halifeliği vasfına uygun davranmış olur. Aksi yönde hareket ederse, bu Allah’la ‘haşa’ yarışma yolunu açar ki, o yolun sonu hem insanın hüsranıdır, hem de dünyanın mahvıdır. Batı medeniyeti, büyük ölçüde, işte bu ikinci yolda ilerlediği için, sahip olduğu devasa üretim ve inşa kapasitesine rağmen, insanların mutluluğuna aynı oranda katkıda bulunamıyor. Hâlbuki bizim medeniyetimizde şehir, daha doğrusu binalar, sokaklar, mahalleler, insanın yaratıcısına yönelişinin simgeleridir, öyle olmak zorundadır.

Tüm bunlardan hareketle Adıyaman Belediyemizce Kent Estetik Kurulu‘nun kurulmasını önemli ve zaruri görmekteyiz.

Bu amaçla alınan tavsiye kararın Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere Adıyaman Belediye Başkanlığına sunulmasına Kent Konseyi Yürütme Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.


Adıyaman Kent Konseyi tarafından görüşülüp ilgili kuruma tavsiye edilmesi karara bağlanan konular:

Ağustos 2015 Yürütme Kurulu

 1. Daha önce gerekçeleri ile önerdiğimiz KOLEJ dolmuş hattının adının PERRE olarak değiştirilmesi belediye meclisimizce uygun görülerek kabul edilmesine rağmen kararın hala uygulamaya geçmemesi konuyu bilen kamuoyunca merak edilmektedir. Bu konunun hangi aşamada olduğu ile ilgili olarak tarafımıza aydınlatıcı bilgi verilirse kamuoyu ile paylaşmaimkânı buluruz.
 2. Şehrin doğu girişinde hizmete açılan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine (400 Yataklı) ulaşım konusunda vatandaşlar sıkıntı yaşamaktadırlar. Özellikle bulvar güzergâhında olmayan semtlerde oturan vatandaşlarımız bu hastaneye ulaşmak için en az 2 dolmuş kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Hem hasta ve yakınlarının yıpranması hem de maddi külfet bakımından sıkıntı oluşturan bu duruma acilen çözüm beklenmektedir. Yeni bir dolmuş hattının ihdas edilerek veya mevcut hatlarda bir düzenleme yapılarak çözülecek bu mağduriyet için acil çözüm beklenmektedir. Aslında problem 82.yıl hastanesinin aktif tutulması ancak bu öneri ile mevcut durum kabullenilmiş olacak.
 3. Şehrimizin eskiden beri kronikleşmiş sıkıntılarından biri de kaldırım işgalleridir. Yetkililerce köklü ve kararlı bir tedbir alın/a/madığı için sorun bugüne kadar büyüyerek gelmiştir. Vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olan kaldırım işgallerini çözmek için belediyemizin kararlı tavrının yeterli olacağına inanıyoruz. Bir süreç takvimi belirlenerek başlatılacak olan tedbirler çerçevesinde kaldırım ve yol işgalinde bulunanlar evvela uyarılır, uymamakta ısrar edenler olursa yasaların öngördüğü şekilde müeyyideler uygulanırsa kısa zamanda sorunun çözüleceğine inanıyoruz.
 4. Şehir hayatı ile asla bağdaşmayan ancak bazı vatandaşların yapmak zorunda olduklarını düşündüğümüz ahır evler sorun olmaya devam etmektedir. Bulundukları mahallelerde hem mahalle sakinlerini rahatsız etmeleri hem de hijyen bakımından tehlike arz ettikleri için bu sorunun ilgili vatandaşları mümkün olduğunca mağdur etmeden en kısa zamanda çözülmesi gerekmektedir. Ahır ev sahiplerine alternatif bir gelir kaynağı gösterilebileceği gibi ahırların şehir dışına taşınarak hem daha sağlıklı olmaları sağlanmış hem de vatandaşları rahatsız etmeleri önlenmiş olur. Ahırların şehir dışına taşınması için ilgili vatandaşlar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce sağlanacak hibe programlarına yönlendirilerek bunlardan faydalanmaları sağlanabilir.
 5. Akşam saatlerinden sonra şehir içinde umuma açık WC’lerin olmaması veya çok az olması nedeniyle vatandaşlar sorun yaşamaktadırlar. Bunu çözmek için bulvar boyunca ve merkez caddelerde uygun yerlere umuma açık WC’ler yapılabilir. Ayrıca halkın yoğun olduğu yerlerde belirlenecek camilerin WC’lerinin açık olması sağlanabilir.
 6. Kent Konseyi Yürütme Kuruluna Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunca sunulan öneriler görüşülmüş ve uygun kanaat belirtilmiştir. Buna göre:
 • a. Şehrin belirli semtlerine gençlerin ders çalışıp okuma yapacakları mekanlar oluşturulmalı. Özellikle maddi durumu yetersiz olan ailelerin gençleri ders çalışacakları müsait ortamları bulamamaktadırlar. Evlerin yetersiz olmaları nedeni ile kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak ders çalışabilecekleri ortamları olmadığı için büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Şehrimizdeki mevcut kütüphanenin de çok yetersiz olduğu göz önüne alındığında durum daha net anlaşılacaktır. Gençlerimizin ders çalışarak kendilerini geleceğe hazırlama konusunda onlara gerekli imkânı sosyal devlet olmanın bir gereğidir. İlk olarak akla Bahçelievler, Siteler, Yeşilyurt, Mara, Cumhuriyet, Sümerevler, Karapınar, Fatih, İmamağa, Kabcami gibi mahalleler gelse de tabloyu daha net görebilmek ve daha sağlıklı sonuç elde etmek için bir çalışma yapılabilir. Şehrimizin belirli mahallelerine yapılacak çalışma ve okuma salonlarının gençlerimizin kendilerini yetişmeleri açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz.
 • b. Kitaba ilgi ve dikkatleri çekerek okumayı teşvik etmek için kütüphaneli dolmuş durakları tanzim edilebilir. Değişik şehirlerde uygulanan bir yöntem olmakla birlikte Adıyaman için yeni olacağından pilot bir durak seçilerek örnek bir uygulama başlatılabilir. Bunun için de Belediyenin ve Demokrasi Parkının önündeki durak seçilebilir.

Ağustos 2015 tarihli Şehir içi Trafik Sorunları ve Çözüm Önerileri komisyonunun almış olduğu kararlar:

 1. Özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşaklardaki sinyalizasyon sürelerinin, bilimsel bir çalışma ile araç akışı incelenerek yeniden ayarlanabilir. Bu konuda konu alanı birimleri bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile bir çalışma yapılabilir. Ayrıca Malatya ilinde bu konu ile ilgili yapılan ve verim alınan çalışmanın içerisinde bulunan bir arkadaşımız, gerektiğinde fikirleri ile yardımcı olmaya hazırdır.
 2. Özellikle okullarda öğrenci çıkış saatlerinde öğrenci servislerinin kendilerine okul bahçesinde (uygun olan okullarda) tahsis edilecek yerlerde öğrencileri almaları sağlanabilir. Bu konuda gerekli tedbir, düzenleme ve görevlendirmeler okul idaresince yapılmalıdır. Böylece trafikte oluşan karmaşanın bir nebze önüne geçilmiş olunacaktır.
 3. Şehir içi dolmuşlarının duraklar dışında indir-bindir yapması önlenerek trafiğin aksaması önlenebilir. Ana yollardaki duraklar cep şeklinde tanzim edilerek, indi-bindi veya bekleme yapan dolmuşların akan trafiği olumsuz etkilemesi önlenebilir. Sümer Meydanında bulunan kolej minibüsleri bekleme durağı iptal edilmelidir.
 4. Sümer Meydanındaki Atatürk Heykeli kaidesinin etrafındaki havuz kaldırılarak araçların hareket alanı genişletilebilir.
 5. Atatürk Bulvarı servis yollarındaki işleyiş ve park sorunu acilen çözülmelidir. Mümkünse bulvardaki gidiş/geliş yol şerit sayısı arttırılabilir.
 6. Gölbaşı Caddesine alternatif bir güzergâh düzenlenerek tek yön uygulamasına geçilebilir.

21.10.2014 tarihli şehir/kent müzesi konulu öneri

Kültürümüzü ve kültürümüzü oluşturan ögeleri korumak, yaşatmak ve sonraki nesillere sağlıklı bir biçimde aktarmak, kent, tarih ve insan bilincinin yerleşmesi bakımından çok önemlidir.
Kültürel etkileşimin mekâna dayalı bir bileşeni olarak da tanımlanan müzeler bu konuda önemli bir yer tutarlar. Sosyal tarihin olduğu kadar, siyasi ve ekonomik tarihin izlerinin de toplandığı, derlendiği, değerlendirildiği ve geniş kitlelere sunulduğu mekânlar olan müzeler, o yerin tanıtımının yanında, farkındalık oluşturulması bakımından da önemli bir işlevi vardır.
Kent Müzeleri aynı zamanda, insanları yaşadıkları veya yeni geldikleri kentler hakkında bilgilendirilmek için düşünülmüş yapılardır. Kent müzeleri, kentin tarihi, coğrafyası, ekonomisi, tarımı sanayisi, kültürü, doğal güzellikleri, yemek ve mutfak kültürü gibi konuların teknolojik ortamda sunulduğu yerlerdir.
Zengin bir kültüre sahip ilimizin değerlerini korumak, tanıtmak ve geleceğe taşımak adına şehrimizde Kent Müzesi’ne çok ciddi bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında en büyük vazifenin de belediyemize düştüğü kanaatindeyiz. Kent Konseyi olarak bu anlamda üzerimize düşebilecek her katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.


Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 10.10.2014 ve 003 sayılı toplantısında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne “Adıyaman Dersi” konulu öneri:
“Çocuk, yaşadığı kenti tanır ise sever; sever ise korur” sözünden hareketle öğrencilerimizde kent kültürü ve kentsel aidiyet bilincini oluşturmaya yönelik “Adıyaman Dersi” nin okullarımızda okutulmasının etkili ve yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.
“Adıyaman Dersi” ile; Adıyaman’ı öğrenme arzusu duyan, tanıyan, seven ve koruyan, Adıyaman kültürünü yaşayan ve yaşatan, Adıyaman’ı keşfetmek isteyen, Adıyaman’daki sanatsal etkinliklere katılan, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşan, Adıyaman’a ilişkin duyguları güçlü bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu dersin genel amaçları şunlardır:
Kent Kültürü bilinci kazandırmak, kentsel aidiyet duygusunu geliştirmek, Adıyaman’ın tarihi ve kültürel mirasının farkına varmak ve tarihi eserleri koruma bilinci edinmek, Adıyaman’ın coğrafyasını tanımak ve korumak, Adıyaman’a özgü yaşam kültürünü benimsemek, Adıyaman’ın sanat, edebiyat, bilim alanındaki ünlü simalarını tanımak ve Adıyaman’a katkılarını fark etmek, Adıyaman’ın kültür, sanat, bilim, spor vb. alanlardaki imkânlarından haberdar olmak ve bunlardan yararlanmak, Adıyaman’ı konu eden sanat ve edebiyat eserlerini tanımak ve onlardan yararlanmak, Adıyaman’ın karşı karşıya kaldığı sorunların farkında olmak ve çözüm geliştirme sorumluluğu kazanmak, Adıyaman’daki çok kültürlü yaşam biçimini içselleştirmek, Adıyaman’ın tanıtımına istekli olmak, Adıyaman’daki kültür ve sanat hayatını izlemek ve katkı sağlamak.
Bir proje çerçevesinde, ilkokullarda serbest etkinlik saatinde, ortaokullarda ise seçmeli ders olarak okutulmasını önerdiğimiz “Adıyaman Dersi” uygulaması örneği daha önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “İstanbul Dersi” olarak uygulamaya konulmuştur. Dolayısıyla elimizde başarıyla uygulanmış bir proje örneği olduğundan ilimizde hazırlanıp uygulamaya konması daha kolay olacaktır.


10.10.2014 tarihli tavsiye kararlar:

 1. Şehir içi toplu taşıma hatlarından olan KOLEJ dolmuş hattının ismi PERRE olarak değiştirilmesi: Kolej isminin pratikte geçerliliğinin kalmaması ve Perre isminin tarihi ve turistik öneme haiz olması nedeni ile Kolej dolmuş hattının isminin Perre olarak değiştirilmesi hem şehrimize hem de bu tarihi kente dikkatleri çekecek ve sürekli gündemde kalacaktır. Bu nedenle değişikliğin olmasını önemli görmekteyiz.
 2. Şehir içi toplu taşıma araçlarından istifade eden halkımızın bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi adına dolmuş duraklarına, o duraktan geçen dolmuşların ve güzergahlarının uygun bir şekilde yazılması büyük kolaylık sağlayacaktır.
 3. Şehir dışından gelenlere veya şehrimizi bilmeyenlere yol gösterici olması ve bu anlamda büyük kolaylık sağlaması bakımından hastahaneler, garajlar ve üniversite başta olmak üzere merkezi yerlere şehrin güncel krokisini ve önemli yerlerini gösteren panoların yerleştirilmesi çok yerinde bir uygulama olacaktır.