Yürütme Kurulumuz koronavirüs tedbirleri sürecini değerlendirdi

KeKo Dijital Toplantı

Yaklaşık 2 aydır tüm dünyanın dolayısıyla ülkemizin karşı karşıya olduğu koronavirüs salgını nedeniyle devletimiz bir dizi tedbirler alarak hayata geçirmiştir. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de bu tedbirler uygulanmaya başlanmış, gerekli uyarı ve bilgilendirmeler sürekli olarak yapılmış ve günlük hayatımız bu tedbirlere göre tanzim edilmiştir. Bugüne değin aynı kurallar geçerliliğini sürdürmektedir.

Adıyaman Kent Konseyi olarak bu kuralların sağlıklı uygulanması ve halkımızın doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarla telkin ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Koronavirüs salgınının en kısa zamanda atlatılması ve sosyal hayatın normale dönmesi için alınan tedbirlere uyulmasının hayati öneme sahip olduğu defalarca ifade edilmiştir.

Tedbirlerin alınması ve uygulanması konusunda yetkililerimizin gösterdikleri gayret takdire şayandır. Son günlerde ülkemizde vaka ve ölüm sayılarının azalması tedbirlere uyulmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstermiştir.

Ancak açıklanan rakamların azalmasının verdiği rehavetten mi, tedbirlerin gevşetildiğinden mi yoksa vatandaşlarımızın ihmal ve umursamazlığından mı, son günlerde ilimizde vaka sayılarının arttığı çeşitli paylaşımlarda yer almıştır. Bu durum genel olarak kurallara uyan vatandaşlarımız ve tedbirler konusunda üstün gayret gösteren yetkililerimiz ve çalışanlarımız açısından üzüntü veren gelişmedir. Özellikle son günlerde dışarı çıkma konusunda gözlenen umursamaz ve tedbirsiz davranışların vaka sayısını olumsuz etkileyeceği aşikârdır. Bunun da bedelini birlikte ödeyeceğimiz bilinmelidir. Bu olumsuz gelişmelerin yetkililerce acilen değerlendirilerek gerekirse ek tedbirlerle süreç kontrol altına alınmalıdır.

Kurallara uymayarak kendilerinin ve diğer insanlarının sağlığını tehlikeye atan ve bunda ısrar edenlere ceza uygulanması doğrudur. Yetkililerimiz bunu sağlamakla, halkımız da buna uymakla mükelleftir. Uymayanlara ceza uygulanması tedbirlerin bir parçasıdır ve gereklidir.

Yaşanan sıkıntılardan biri de maske temini noktasında vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklardır. Karaborsacılığı ve fahiş fiyatla satışı önlemek amacıyla maske satışının yasaklanması ve devletimiz tarafından dağıtılacağı açıklaması olumlu karşılanmasına rağmen süreç içerisinde insanlarımız maske temin etmeleri konusunda çok sıkıntılar yaşamıştır, yaşanmaya da devam etmektedir. Bu durum “maskesiz dışarı çıkmayın” kuralını maalesef etkisiz kılmıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamaya göre maske satışları başlayacakmış. Bu olumlu gelişmedir ancak fiyatların kontrolü mutlaka yapılmalı, muhtemel korsan satışlar önlenmeli ve halkımızın maskeler ulaşması kolaylaştırılmalıdır. Hayat normale dönse dahi uzun süre maske ihtiyacının olacağı gerçeği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşanan gelişmeler nedeni ile esnaflarımız ve serbest çalışanlarımız iş ve aşlarından oldukları için çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamışlardır. Her ne kadar devletimiz nakdi yardım ve belediyelerimiz ile Kızılay, Adıyaman İHH, Adıyaman İyilik Der gibi çeşitli yardım kuruluşlarımız tarafından gıda paketi yardımı dağıtılsa da, bizlere gelen bilgilere göre bunlar yaşanan maddi sıkıntıları pansumandan öteye geçmemiştir. Hatta birçok insanımız henüz yardım alamadıklarını ifade etmişlerdir. Esnaflarımızı dolayısıyla da mağdur insanlarımızı banka faizlerine mahkûm etmeden süreç içerisinde kendilerini toparlamaları için kolaylıklar ve gerekli destekler sağlanmalıdır. Bu konuda da en azından yerel çapta acil eylem planları geliştirilerek uygulamaya geçirilmelidir.

Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulunun dijital ortamda gerçekleştirilen son toplantısında yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar çerçevesinde bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.